Wrong Side of Spacetime

The library and the road (session 3+4)

Demons, Shadows and Pseudodragons oh my,

— Uit het dagboek van Gennal

View
Even more Critters (session 2)

Or.. how I stopped worrying and learned to get used to being stung by giant pests.

Uit het dagboek van Gennal

Dag 2 na de schipbreuk;

Was ik maar thuis gebleven; het gebied waar we nu verblijven is dan wel mooi maar achter elke boomstam verstopt zich wel een uit de kluiten gewassen insect of anderssoortig ongedierte dat ons wil doden of op z’n minst irriteren.

We werden na de eerste nacht wakker met een fijne verrassing. Ik bleek niet de enige overlevene van mijn schip; Tanquis een Tiefling met magische vuurkracht was een strand verderop aangespoeld maar had gelukkig ons spoor gevonden. Gezamelijk, nu met z’n 5-en in totaal, ginegen we erop uit verder de binnenlanden in op zoek naar beschaving.

De eerste opstakel bleek een stel enorme wesp-achtige wezens die ons medogenloos aanvielen. Ikzelf dreigte hierbij zelfs het onderspit te delven. Gelukkig wisten we de golf wezens uiteindelijk terug te dringen. Waarschijnlijk waren we te dicht een een nest van die wezens gekomen want we hoorden na de overwinning alweer gezoem uit de richting van de eerste groep komen. We trokken ons terug en probeerden via een omweg dat gebied van het woud te vermijden.

Ondertussen was de omgeving van een mangrovebos overgegaan naar een wat droger binnenlands bos met enorme hoge bomen. De rest van de dag verliep redelijk rustig op een groep kleine ai-ai achtige wezens die ons een tijdje via de bomen volgden. Antonio wist uit pootafdrukken in de grond op te maken dat dit gebied vol zat met allerlei wezens waarvan er meerdere zelfs zo zwaar als wij konden zijn, sommige zelfs zwaarder.

We zette ons kamp op onder een rots, dat gespleten was door de grote boom die erop groeide, aan de rand van een klein meertje. De idylle die van de omgeving uitging verhinderde niet dat onze nachtrust wreed werd verstoord door weer een ander soortig reuze insecten bedoening. Kruthiks uit de underdark notabene. Of dit verdwaalde wezens waren of dat we vlakbij een ingang naar de underdark zitten weten we niet maar dit zullen we morgen gaan uitzoeken. Gelukkig bleef de rest van de nacht zonder noemenswaardige incidenten.

View
crabs and stirges oh my (session 1)

Uit het dagboek van Gennal

Dag 1 na de schipbreuk;

Daar lag ik dan, met me hoofd in het zand op een vreemd strand ergens vlakbij een koraalrif waar 2 schepen zich de nacht daarvoor hadden kapotgebeukt. De overlevenden en overledenen van de 2 schepen lagen rond mij. Het bleek dat ik (Gennal) de enige overlevende van mijn schip was, de andere overlevenen waren Shofar een prins, Fonkin een gnoom magier en Antonio een heilig man.

We vulden onze magen en onze wijnzak met het water dat we konden vinden en begaven ons in het mangrove bos op zoek naar een droge plek, hopende dat we eten, drinken en geen gevaar zouden tegenkomen.

En natuurlijk kwamen wij het tegen; drinken en gevaar. Op een droge plek waar we zouden willen overnachten kreeg Fonkin 2 grote vliegende muskieten in het oog. Deze wezens bleken het op ons bloed voorzien te hebben en zij vlogen op ons af. De krengen wisten enkele keren zich vast te bijten en ons wat bloed te ontfutselen maar uiteindelijk verpletterde we ze. Fonkin liet zijn magische kunsten zien, Antonio prikte er op los met zijn speer en genas ons met een vloed van licht dat de wezens verzwakte en ik spiesde de beesten dood. De beesten leken erg van Antonios bloed te houden want hij was het meeste bloed kwijt.

We waren echter nog niet van de krengen af. Na een kamp te hebben opgeslagen en een wacht te hebben opgezet werden we weer door stirges (want dat waren het) aangevallen, 3 stuks. Wederom genoten de beestsen van het bloed van Antonio en wederom versloegen wij ze allemaal. Fonkin en Antnio bleken beiden meer truukjes in hun petto te hebben dan het gevecht van daarvoor liet blijken. Shofar was de gehele dag een nietsnuttig blok aan ons been.

Hierna konden we rustig slapen.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.