Wrong Side of Spacetime

crabs and stirges oh my (session 1)

Uit het dagboek van Gennal

Dag 1 na de schipbreuk;

Daar lag ik dan, met me hoofd in het zand op een vreemd strand ergens vlakbij een koraalrif waar 2 schepen zich de nacht daarvoor hadden kapotgebeukt. De overlevenden en overledenen van de 2 schepen lagen rond mij. Het bleek dat ik (Gennal) de enige overlevende van mijn schip was, de andere overlevenen waren Shofar een prins, Fonkin een gnoom magier en Antonio een heilig man.

We vulden onze magen en onze wijnzak met het water dat we konden vinden en begaven ons in het mangrove bos op zoek naar een droge plek, hopende dat we eten, drinken en geen gevaar zouden tegenkomen.

En natuurlijk kwamen wij het tegen; drinken en gevaar. Op een droge plek waar we zouden willen overnachten kreeg Fonkin 2 grote vliegende muskieten in het oog. Deze wezens bleken het op ons bloed voorzien te hebben en zij vlogen op ons af. De krengen wisten enkele keren zich vast te bijten en ons wat bloed te ontfutselen maar uiteindelijk verpletterde we ze. Fonkin liet zijn magische kunsten zien, Antonio prikte er op los met zijn speer en genas ons met een vloed van licht dat de wezens verzwakte en ik spiesde de beesten dood. De beesten leken erg van Antonios bloed te houden want hij was het meeste bloed kwijt.

We waren echter nog niet van de krengen af. Na een kamp te hebben opgeslagen en een wacht te hebben opgezet werden we weer door stirges (want dat waren het) aangevallen, 3 stuks. Wederom genoten de beestsen van het bloed van Antonio en wederom versloegen wij ze allemaal. Fonkin en Antnio bleken beiden meer truukjes in hun petto te hebben dan het gevecht van daarvoor liet blijken. Shofar was de gehele dag een nietsnuttig blok aan ons been.

Hierna konden we rustig slapen.

Comments

ArjenLissenberg

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.